หลักสูตรอบรม และ ฝึกปฏิบัติการ Blockchain และ การเงินแบบไร้ศูนย์กลาง สำหรับผู้บริหาร (Defi in Action)

หลักสูตรอบรม และ ฝึกปฏิบัติการ Blockchain และ การเงินแบบไร้ศูนย์กลาง สำหรับผู้บริหาร (Defi in Action)
รหัสสินค้า: blockchainblockchain and decentralized
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: ฿37,450
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

หลักสูตรอบรม และ ฝึกปฏิบัติการ (1 Day Workshop)

Blockchain และ การเงินแบบไร้ศูนย์กลาง สำหรับผู้บริหาร  (Defi in Action) 

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

 

Blockchain และ การเงินแบบไร้ศูนย์กลาง หรือ Decentralized Finance กำลังส่งผลกระทบกับธุรกิจ บริการทางการเงิน และ วิถีชีวิตของคนในสังคมโดยทั่วไป ที่ต้องปรับตัวเนื่องมาจากระบบการเงินแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจาก เทคโนโลยี Blockchian 

 

เทคโนโลยี Blockchain การเกิดขึ้นของ Bitcoin และ สกุลเงินคริปโต กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกธุรกิจเพิ่มขึ้นทุกวัน ผู้บริหาร และ เจ้าของธุรกิจ จำเป็นต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ติดตาม เพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม จะเห็นได้ว่า หลายธุรกิจเริ่มปรับตัว เชื่อมโยง การทำธุรกรรมการค้า เข้ากับสกุลเงิน คริปโต รองรับกลุ่มลูกค้าที่ครอบครองเงินคริปโตแล้ว และดูจะมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ในธุรกิจที่ไม่ใช่เรื่องการเงินอีกด้วย

 

ระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง หรือ Decentralized Finance เกิดจากเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนสูง การทำความเข้าใจเชิงลึกต้องใช้ทั้งเวลา และ ความรู้ด้าน Computer science อย่างมาก แต่ในการอบรมครั้งนี้ จะเน้นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  ทำความรู้จักเทคโนโลยีพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ร่วมอบรม ที่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานทั่วไป สามารถทำความเข้าใจการทำงานได้  สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้บนพื้นฐานความรู้เบื้องต้น  (Be able to have educated discussion about blockchain and Defi) และมีการฝึกปฏิบัติการ เข้าถึงระบบ Defi เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการใช้งานจริง  ผู้ผ่านการอบรมสามารถศึกษา เรียนรู้ ต่อยอด ระบบ Defi ได้หลังจากจบการอบรม 

 

วิทยากรจะเน้นถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์งานที่ปรึกษาและ งานพัฒนาระบบ  ให้กับธุรกิจ ตลอดเวลาหลายปี ให้แก่ผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งมี Workshop ให้ผู้ร่วมอบรมร่วมคิดและทดลองปฏิบัติจนได้ผลจริงด้วย

 

หัวข้อการอบรม

 • ความเป็นมา (History)
 • ทำความเข้าใจ Blockchain  Bitcoin และ สกุลเงินคริปโต
 • Blockchain ทำงานได้อย่างไร และ เทคโนโลยีหลักที่ใช้ในระบบ Bitcoin
 • ความแต่กต่าง Bitcoin Chain , Ethereum Chain และ Chain อื่นๆ 
 • บริการทางการเงินแบบ Decentralized Finance หรือ Defi ที่ควรเรียนรู้
 • โอกาส และ ความเสี่ยง ในระบบ  Decentralized Finance
 • Workshop ฝึกปฏิบัติการ Crypto Wallet หรือ กระเป๋าเงินคริปโต ตั้งแต่เริ่มต้น
 • Workshop การใช้งาน Cryptocurrency Wallet
 • Workshop การใช้บริการพื้นฐาน เช่น Crypto Trade ฝาก ถอน การทำฟาร์ม  Cryptocurrency ในระบบ  Decentralized Finance
 • อุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องการใช้ Blockchain และ บริการในอนาคต 
 • ตอบข้อซักถาม ข้อแนะนำทั่วไป แลกเปลี่ยน จากผู้ร่วมอบรม 

 

การอบรมนี้ ไม่ใช่การการให้คำแนะนำทางการเงิน หรือการเชิญชวนการลงทุน แต่อย่างใด แต่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคโนโลยี Blockchain ที่กำลังจะมาเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ การบริหารงาน ด้วยการลงมือปฏิบัติ


 

การอบรมหัวข้อนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารองค์กรที่มีการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานในสื่อสารการทำงานและต้องการเรียนรู้ทำความเข้าใจด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ดังต่อไปนี้

 • เจ้าของธุรกิจ CEO MD
 • ผู้บริหาร ผู้นำ องค์กร
 • ผู้บริหารการเงิน
 • หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ และต้องการเรียนรู้ Blockchain และ Defi

 

วิทยากร คุณฉลอง บุญเฉียน (0813452822)

 

 • กรรมการและที่ปรึกษากลยุทธ์ บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
 • ที่ปรึกษาระบบกลยุทธ์องค์กร ให้กับหลายองค์กรชั้นนำ อาทิเช่น ธนาคารยูโอบี, กระทรวงพลังงาน, บริษัท ชาร์ปไทย จำกัด, บริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด, บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด, CBRE (Thailand), ศูนย์การค้าแพลทตินั่มพลาซ่า  และ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ และ วิทยากรรับเชิญของสถาบันการศึกษา
 • วิทยากรบรรยาย ของ Software Park Thailand
 • วิทยากรบรรยาย ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

กำหนดการอบรมและสถานที่

อบรมแบบ Inhouse Training ณ. สถานที่ฝึกอบรมที่ ผู้อบรมจัดเตรียม 

ผู้ฝึกอบรมไม่ควรเกิน 10 ท่าน(จะเกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจาก Workshop ต้องใช้เวลาในการทำและเห็นผลจริง)  โดย จะมีระบบทดลอง Crypto Wallets เพื่อการเรียนรู้ให้ 5 Accounts

 

หมายเหตุ: 

ผู้ฝึกอบรม Workshop ทุกท่าน ต้องมีพื้นฐานดังนี้

การใช้งาน Computer ได้   มีบัญชี Gmail และ ใช้ระบบ chrome web browser ได้ 

ต้องนำ  Notebook Computer (มี WiFi) มาร่วมฝึกปฏิบัติการด้วยตนเอง

ผู้ฝึกอบรม Workshop เป็นผู้เตรียมสถานที่อบรม ที่มีเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และ ระบบ Wifi 

 

อัตราค่าอบรมสัมมนา

ราคา 35,000  บาท + VAT 2,450 บาท = 37,450 บาท

อัตราค่าอบรมสัมมนา สำหรับการอบรมในเขต กรุงเทพ และ ปริมณฑล

การชำระเงิน

 • ชำระเป็นเงินสด, โอนเงิน หรือเช็ค สั่งจ่ายในนาม 

บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด  

             20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)

 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน

ติดต่ออบรมสัมมนา

พบกับพวกเราได้บน Facebook

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555-2557 ShopAsia
20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์. 0-2361-8044 อีเมล : marketing@shopasia.biz

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome, Firefox และ ควรตั้งความละเอียดหน้าจอ 1024x768px หรือสูงกว่าในการแสดงผล